Zbrojenie jastrychów cementowych siatką

Stale w naszej praktyce wykonawczej spotykamy się z sytuacjami, gdy projektant przewiduje w projekcie podkładów cementowych siatkę stalową jako zbrojenie i to zarówno konstrukcyjne jak i przeciwskurczowe. Niestety, praktyka pokazuje, że zbrojenie podkładów cementowych siatką mija się z celem. Siatka stalowa podnosi koszt wykonania wylewki, a zbroi ją w stopniu znikomym, albo nie zbroi jej wcale.

Z czego to wynika?

Mieszanka cementowo-piaskowa ma konsystencję półsuchej ziemi , którą układa się na folii zgodnie z zadaną grubością podkładu. Konsystencja ta pozwala na układanie spadków nawet do 12%, szybkie wykonanie powierzchni z zatarciem „na gotowo” w ciągu jednego dnia. Nie jest to mieszanka o półpłynnej konsystencji (jak beton), gdzie od momentu ułożenia do momentu pierwszego zacierania trzeba odczekać kilka godzin aż mieszanka wystarczająco zwiąże, by móc na nią wejść z zacieraczkami. Dzięki tej właściwości – półsuchej konsystencji układanie podkładów cementowych można zakończyć w dowolnym miejscu odcinając obszar ułożonego jastrychu, a na drugi dzień połączyć go z nowym kawałkiem odpowiednio dyblując krawędzie płyty. Z uwagi właśnie na tę konsystencję podkłady osiągają mniejsze wytrzymałości niż płyty betonowe – są bardziej porowate, mniej zagęszczone ponieważ nie występowało w nich mleczko cementowe.

Aby zbrojenie konstrukcyjne stalą masy betonowej miało jakikolwiek sens, zbrojenie w postaci prętów czy siatek, musi zostać oblepione przez mleczko cementowe, które na stałe przylgnie do stali i w procesie obkurczania się betonu nie spowoduje cofnięcia się mieszanki i odspojenia od stali. Półsucha mieszanka cementowo-piaskowa nie ma takich właściwości – nie przyklei się do stali.

Pomijamy już kwestię tego, że często siatki stalowe na budowie są albo zatłuszczone (pozostałości procesu produkcji drutu), albo brudne i już lekko skorodowane. Do takiego materiału półsucha mieszanka z pewnością się nie przyklei i nie zespoli.

Następną sprawą jest kwestia otuliny zbrojenia (warstwa betonu, z każdej strony zbrojenia, która oddziela zbrojenie od warunków atmosferycznych i gwarantuje utrzymanie go w odpowiednim miejscu w przekroju elementu betonowego).

Skoro jesteśmy już przy przekroju, to w trakcie wykonywania podkładów nie ma możliwości takiego ułożenia siatki, aby znajdowała się równo w przekroju płyty. W trakcie układania jastrychów posadzkarze mimowolnie wgniatają siatki i na nic dystanse, czy zachowanie ostrożności – proces wykonania podkładów po prostu tak ma.

Wreszcie, aktywna powierzchnia zbrojąca siatek stalowych jest zbyt mała, aby zbroić podkład przeciwskurczowo i zapobiegać tworzeniu się rys i spękań spowodowanych skurczem zabudowanej mieszanki.

Czym w takim razie zbroić jastrychy cementowe? Włóknami syntetycznymi!