odspojenie masy wyrównawczej od podkładu cementowego

odspojenie masy wyrównawczej od podkładu cementowego